20. marts 2019

Heavy Metal spillested svigter ytringsfriheden

Spillestedet Mayhem dropper ytringsfriheden for nazister efter moderat fysisk pres fra Enhedslistens SA-korps:

»Vi har været naive idealister og har handlet i tro mod de holdninger, vi indtil nu har kørt Mayhem efter: at kunsten trumfer alt andet. I fremtiden vil han og folk af hans karakter ikke blive tilladt adgang. Nazister og andre intolerante ekstremister er selvfølgelig ikke velkomne på Mayhem,« lyder det.

Det er ellers længe siden:

Hendrick Möbus blev dømt for drab som 17-årig og er til stadighed en kontroversiel person med nynazistiske holdninger.

Ifølge øjenvidnet Tore Tvarnø Lind, som er lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet og forsker i black metal-scenen i Danmark, var der tale om et meget brutalt angreb på tyskeren.

Han beskriver oplevelsen som meget hektisk og så selv tilskadekomne personer, ligesom en stor del af publikum blev ramt af peberspray.

Tysk wikipedia.


Oploadet onsdag 20 marts 2019 kl. 12:15 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Nyheder med følgende tags: , ,

19. marts 2019

Four Climate Scientists Destroy Climate Change Alarmism


Oploadet tirsdag 19 marts 2019 kl. 14:21 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags:

13. marts 2019

Neger-manisk BBC-historie

BBC forvansker historien, hvilket generer denne romer 🙂


Oploadet onsdag 13 marts 2019 kl. 20:52 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Nyheder med følgende tags: ,

25. februar 2019

Dansk Melodi Grand Prix 2019

Leonoras sejr er et udtryk for en totalitærs stats magtarrogance. Systemet giver folket – og især mænd – fingeren med en ung forkælet Hellerup-pige, der til forveksling ligner de akademiske feminister på Politiken og Information. Selerne og hele det påtaget barnlige univers oser af moderne veluddannede pigers navlebeskuelse, og teksten er så en babylonsk sprogforvirring med tidens politisk korrekte fraser.

Finalens stemmefordeling mellem folk og elite kan nu ses på Wikipedia:

Kunster(e) / Sang —- Juryens stemmer / Seernes / Total
Sigmund / “Say My Name” —————– 28% / 18% / 23%
Julie & Nina / “League of Light” ———- 24% / 46% / 35%
Leonora / “Love is Forever” —————- 48% / 36% / 42%


Oploadet mandag 25 februar 2019 kl. 13:32 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: , ,

17. januar 2019

Tørklædets aktuelle betydning

Det er jo det, det betyder, og DFs svar på Inger Støjsender har ret:

Jeg er muslim, og det skal I alle sammen vide, og hvis I ellers har problemer med islam, må I bare finde jer i det, siger Martin Henriksen.

Amtsavisen, Randers – Martin Henriksen: Randers-Føtex i knæfald for islam


Oploadet torsdag 17 januar 2019 kl. 21:17 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Nyheder med følgende tags:

1. januar 2019

Godt nytår!

Citerer Charles Dickens (altså ikke den CD):

As far as Bond actors go, I’d say:

Sean Connery – Best. Most Bond-like aura; good, solid physique, effortlessly managed serious and comic demands.

George Lazenby – Not bad, but does not suit the part. Lacks magnetism.

Roger Moore – BEST voice ever (gentleman-like, deep, resonant, graceful), cheeky, mischievous, smooth; very good overall

Timothy Dalton – Too serious, silent and reserved. Does not “seem” like Bond, though he definitely looked the part.

Pierce Brosnan – Extremely good, gave a strangely sensitive quality to the character; handsome, suave – but only 1 great movie.

Daniel Craig – Gruff, growling, sweaty – not very Bond-like, is basically a walking revisionism. Too gloomy.


Oploadet tirsdag 1 januar 2019 kl. 22:41 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Hygge med følgende tags:

31. oktober 2018

Alle helgener, sjæle og halloween

Selvom Halloween er en hedensk skik – og jeg som katolik burde holde min Alle Sjælesdag den 2. november, er det vel netop Halloween som i nyere tid har understreget traditionen med at mindes de døde. Så jeg mindes de døde venner og familiemedlemmer i aften – dem bliver der desværre flere og flere af..

Rob Halfords kastratsang er speciel, men Judas Priest leverer stemningsfuld heavy metal på denne klassiker fra 1978:


Oploadet onsdag 31 oktober 2018 kl. 12:41 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Hygge med følgende tags:

28. oktober 2018

Kim Osbøl versus kommunekællingerne

En udmærket artikel. Osbøl svarer godt for sig, og det kan sikkert være ubehageligt at være sagsbehandler, men bødlerne har selv valgt deres job. En del af dem er sandsynligvis sadister – jeg mener, det er da et oplagt sted at søge hen for sadister, ikke?

Vi er ude i en magtkamp, hvor middelklassens bagmænd bevidst har lagt underklassen for had og indført skærpende lovgivning for at have styr på det forudsigelige had. Det er et led i globaliseringen. Billige havemænd og au pair piger købes for et utrygt samfund. Sådan vil den materialistiske middelklasse gerne have det i Danmark. Vi er et delt folk – og ikke længere blot delt på vestlige/antivestlige.

Fortsat god weekend..


Oploadet søndag 28 oktober 2018 kl. 13:27 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: ,

23. oktober 2018

Alternativt modsvar til angrebet på Kim Madsen

Kim Madsen er formand for Jobcentrets Ofre, og alle, der mener at jobcentrene behandler de arbejdsløse dårligt, burde støtte ham og den bevægelse uanset politiske uenigheder i øvrigt.

Forleden torsdag var jobcentrenes ofre til debat hos Clement Kjærsgaard, og la Laura (Lindahl) opførte sig nedladende overfor denne mand, der var gammel nok til at være hendes far. I kølvandet på dette har der rejst sig noget debat, og Berlingske har naturligvis valgt side med den velstillede middelklasse mod underklassens repræsentant i et personangreb, hvor pennen/kniven/sværdet på orwellsk vis føres af en helt ung journalist.

Artiklen er en betalingsartikel, men modsvaret kan ses herunder – og snart i Berlingske, hvis Tom tør trykke..

Da der er nogle helt faktuelle fejl i artiklen, har jeg valgt at fremsende et MODSVAR til den ansvarshavende redaktør Tom Jensen. Kopi af MODSVAR er som følgende:

MODSVAR til artiklen ”Kim Madsen vil kun arbejde i et fleksjob, for så stiger hans offentlige ydelse med flere tusinde” af journalist Katrine Rosenbæk, bragt i Berlingske mandag den 22. oktober 2018.

Jeg har besluttet at skrive dette MODSVAR til ovennævnte artikel, idet der er bragt flere faktuelle fejl og subjektive konklusioner.

Helt grundlæggende handler det om, at borgere har retskrav på en sagsbehandling, som kan lede dem til den rette beskæftigelse efter en lovbefalet udredningsproces i Jobcenter regi.

I dette tilfælde handler det om borgeren Kim Madsens mulighed for at få afsluttet sin udredning, så han kan benytte sin restarbejdsevne på det danske arbejdsmarked.

I artiklen nævnes de grundlæggende lidelser (slidgigt i nakke, ryg, lænd og knæ) som har medført kroniske smerter, hvilket har ført til at Kim Madsens funktionsevne er varigt og væsentligt nedsat. Kim Madsens arbejdsevne er en del af denne permanent reducerede funktionsevne, som ved gentagne arbejdsprøvninger er udredt til nogle få timers ugentligt arbejde.

Kim Madsen modtager i dag kontanthjælp, mens han er under udredning. En ydelse som betegnes som en midlertidig ydelse, og som alligevel for mange danskere er en ydelse de modtager i løbet af deres årelange udredninger i Jobcenters sagsbehandlingsforløb.

Kim Madsen har haft 9. jobafklaringsforløb med udtømmende dokumentation af såvel arbejdsevne samt lægefaglige udredninger for hans varige og permanent nedsatte arbejdsevne.

Kim Madsen er ikke i målgruppen for kontanthjælp, da denne ydelse er tiltænkt ordinært raske ledige, hvor ordinær ledighed er den eneste udfordring. Som beskæftigelsesministeren ved flere lejligheder har præciseret: ”Syge skal ikke være på kontanthjælp”.

Kim Madsen er dermed heller ikke omfattet af 225 timers reglen, som ellers muliggør delvis beskæftigelse som modtager af kontanthjælp.

Fleksjob ordningen er målrettet udredte borgere med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne, hvilket gælder for borgere som Kim Madsen.

Kim Madsen er således ikke i målgruppen for modtagere af kontanthjælp, men i målgruppen for modtagere af fleksjobbevillinger. Rent faktisk har han et retskrav på at blive udredt og godkendt til en fleksjobbevilling, da der ingen muligheder er for progression i hans sygdomsforløb, eller udsigt er til at han kan genvinde en arbejdsevne til at oppebære en lønnet indtægt, som kan gøre ham selvforsørgende.

Det supplerende indtægtsgrundlag i form af flekslønstilskud udgør ikke som beskrevet kr. 18.260, idet der sker modregning for ihans lønindtægt. Det korrekte beløb kan findes ved at benytte lønberegneren på hjemmesiden for ”Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering” – i daglig tale STAR.

”Tilskuddet aftrappes med 30 pct. af lønnen på 1.950 kr. = 585 kr. Fleksløntilskuddet er beregnet til 18.260 – 585 kr. = 17.675 kr. Den samlede månedsindtægt inkl. pension og ATP udgør herefter 19.625 kr.”

Kim Madsen udsagn om, at han fastholdes på kontanthjælp alene ud fra kommunal økonomisk kassetænkning er et fuldtud validt argument, idet:

han er ikke i målgruppen for kontanthjælp
han har et retskrav på fleksjob
det er billigere for kommunen at fastholde ham på kontanthjælp

I al beskedenhed er Kim Madsens sag enten overbelyst eller resultat af et meget mangelfuldt og uanstændig udredningsforløb, da Jobcentret efter 9. arbejdsprøvninger fortsat fastholder, at der et et behov for yderligere udredning.

Ydermere har Kim Madsen udtrykkeligt tilkendegivet, at der er intet han hellere vil end at få lov til at arbejde, det hans skånebehov og arbejdsevne tillader. Han har et fleksjob på hånden, men må grundet manglende fleksjobbevilling ikke ansættesf.

Som afsluttende kommentar i dette MODSVAR føler jeg behov for også at korrigere journalistens misforståelse af formålsparagraffen for ”Jobcentres Ofre”. Det er ikke en gruppe af borgere på ”14.000 syge og arbejdsløse, der føler sig forfulgte af politkerne og de ansatte på jobcentre”

Det er en gruppe borgere, som bistår med videndeling, vejledning og rådgivning samt har aktiviteter, som tjener til formål at ændre på den nuværende sagsbehandling og beskæftigelseslovgivning (lov om aktiv beskæftigelsespolitik).

Med disse præciseringer håber jeg. at Berlingske fremadrettet vil være i stand til at bringe flere artikler om emnet på et mere præcist og faktuelt korrekt grundlag, så læserne ikke misinformeres om gældende lovgivning på området.

Det ville i øvrigt klæde Berlingske at undskylde fejlene og dermed den underbyggende argumentation forsøgt misbrugt til at miskreditere Kim Madsen.

Claus Jansson
Social- og beskæftigelsespolitisk assistent, Alternativet


Oploadet tirsdag 23 oktober 2018 kl. 8:45 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: , ,

21. oktober 2018

Mette Tis er mere plat end Rasmus Paludan

Nye Borgerliges Mette Thiesen er en kendt politisk skikkelse, der vil have muslimerne ud af Danmark – så det er vel ikke helt urimeligt, at de viser deres vrede. Naturligvis er det ubehageligt, at de bliver truende, men tænk engang at hun frivilligt slæber sine børn rundt et sted, hvor muslimer flokkes – og bagefter klynker over den forusigelige reaktion.

På den vis ligner hun faktisk verdens værste folkefærd, palæstinenserne, der bruger deres børn som redskaber i et cirkus, der skal gøre dem selv til ofre.

Mener jeg ikke selv, at muslimerne bør sendes ud af Danmark eller forlade islam?

Jo, men det er hyklerisk at forlange at muslimerne ikke er sure på de kendte mennesker, der arbejder for at få dem smidt ud.

Fordelen ved Rasmus Paludans usmagelige stunts rundt omkring i de muslimske ghettoer er, at han ikke slæber sine børn med.

Citerer MT:

“Hey Mette Thiesen!”, lød det høje tilråb, hvorefter der blev spyttet, da jeg i dag gik forbi en gruppe indvandrerdrenge med mine to sønner i Hillerød!

På denne ubehagelige måde startede en stille og rolig efterårstur til den lokale park, hvor jeg skulle samle kastanjer og spille fodbold med mine to sønner.

Selvom spytklatten ikke ramte os, var gruppens opførsel så intimiderende, at min ene søn blev tydeligt utryg og knugede min hånd.”


Oploadet søndag 21 oktober 2018 kl. 9:39 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger med følgende tags: ,

© 2004-2023 by IL Kimpo & La Kimpolina
Entries (RSS) and Comments (RSS).