23. oktober 2018

Alternativt modsvar til angrebet på Kim Madsen

Kim Madsen er formand for Jobcentrets Ofre, og alle, der mener at jobcentrene behandler de arbejdsløse dårligt, burde støtte ham og den bevægelse uanset politiske uenigheder i øvrigt.

Forleden torsdag var jobcentrenes ofre til debat hos Clement Kjærsgaard, og la Laura (Lindahl) opførte sig nedladende overfor denne mand, der var gammel nok til at være hendes far. I kølvandet på dette har der rejst sig noget debat, og Berlingske har naturligvis valgt side med den velstillede middelklasse mod underklassens repræsentant i et personangreb, hvor pennen/kniven/sværdet på orwellsk vis føres af en helt ung journalist.

Artiklen er en betalingsartikel, men modsvaret kan ses herunder – og snart i Berlingske, hvis Tom tør trykke..

Da der er nogle helt faktuelle fejl i artiklen, har jeg valgt at fremsende et MODSVAR til den ansvarshavende redaktør Tom Jensen. Kopi af MODSVAR er som følgende:

MODSVAR til artiklen ”Kim Madsen vil kun arbejde i et fleksjob, for så stiger hans offentlige ydelse med flere tusinde” af journalist Katrine Rosenbæk, bragt i Berlingske mandag den 22. oktober 2018.

Jeg har besluttet at skrive dette MODSVAR til ovennævnte artikel, idet der er bragt flere faktuelle fejl og subjektive konklusioner.

Helt grundlæggende handler det om, at borgere har retskrav på en sagsbehandling, som kan lede dem til den rette beskæftigelse efter en lovbefalet udredningsproces i Jobcenter regi.

I dette tilfælde handler det om borgeren Kim Madsens mulighed for at få afsluttet sin udredning, så han kan benytte sin restarbejdsevne på det danske arbejdsmarked.

I artiklen nævnes de grundlæggende lidelser (slidgigt i nakke, ryg, lænd og knæ) som har medført kroniske smerter, hvilket har ført til at Kim Madsens funktionsevne er varigt og væsentligt nedsat. Kim Madsens arbejdsevne er en del af denne permanent reducerede funktionsevne, som ved gentagne arbejdsprøvninger er udredt til nogle få timers ugentligt arbejde.

Kim Madsen modtager i dag kontanthjælp, mens han er under udredning. En ydelse som betegnes som en midlertidig ydelse, og som alligevel for mange danskere er en ydelse de modtager i løbet af deres årelange udredninger i Jobcenters sagsbehandlingsforløb.

Kim Madsen har haft 9. jobafklaringsforløb med udtømmende dokumentation af såvel arbejdsevne samt lægefaglige udredninger for hans varige og permanent nedsatte arbejdsevne.

Kim Madsen er ikke i målgruppen for kontanthjælp, da denne ydelse er tiltænkt ordinært raske ledige, hvor ordinær ledighed er den eneste udfordring. Som beskæftigelsesministeren ved flere lejligheder har præciseret: ”Syge skal ikke være på kontanthjælp”.

Kim Madsen er dermed heller ikke omfattet af 225 timers reglen, som ellers muliggør delvis beskæftigelse som modtager af kontanthjælp.

Fleksjob ordningen er målrettet udredte borgere med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne, hvilket gælder for borgere som Kim Madsen.

Kim Madsen er således ikke i målgruppen for modtagere af kontanthjælp, men i målgruppen for modtagere af fleksjobbevillinger. Rent faktisk har han et retskrav på at blive udredt og godkendt til en fleksjobbevilling, da der ingen muligheder er for progression i hans sygdomsforløb, eller udsigt er til at han kan genvinde en arbejdsevne til at oppebære en lønnet indtægt, som kan gøre ham selvforsørgende.

Det supplerende indtægtsgrundlag i form af flekslønstilskud udgør ikke som beskrevet kr. 18.260, idet der sker modregning for ihans lønindtægt. Det korrekte beløb kan findes ved at benytte lønberegneren på hjemmesiden for ”Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering” – i daglig tale STAR.

”Tilskuddet aftrappes med 30 pct. af lønnen på 1.950 kr. = 585 kr. Fleksløntilskuddet er beregnet til 18.260 – 585 kr. = 17.675 kr. Den samlede månedsindtægt inkl. pension og ATP udgør herefter 19.625 kr.”

Kim Madsen udsagn om, at han fastholdes på kontanthjælp alene ud fra kommunal økonomisk kassetænkning er et fuldtud validt argument, idet:

han er ikke i målgruppen for kontanthjælp
han har et retskrav på fleksjob
det er billigere for kommunen at fastholde ham på kontanthjælp

I al beskedenhed er Kim Madsens sag enten overbelyst eller resultat af et meget mangelfuldt og uanstændig udredningsforløb, da Jobcentret efter 9. arbejdsprøvninger fortsat fastholder, at der et et behov for yderligere udredning.

Ydermere har Kim Madsen udtrykkeligt tilkendegivet, at der er intet han hellere vil end at få lov til at arbejde, det hans skånebehov og arbejdsevne tillader. Han har et fleksjob på hånden, men må grundet manglende fleksjobbevilling ikke ansættesf.

Som afsluttende kommentar i dette MODSVAR føler jeg behov for også at korrigere journalistens misforståelse af formålsparagraffen for ”Jobcentres Ofre”. Det er ikke en gruppe af borgere på ”14.000 syge og arbejdsløse, der føler sig forfulgte af politkerne og de ansatte på jobcentre”

Det er en gruppe borgere, som bistår med videndeling, vejledning og rådgivning samt har aktiviteter, som tjener til formål at ændre på den nuværende sagsbehandling og beskæftigelseslovgivning (lov om aktiv beskæftigelsespolitik).

Med disse præciseringer håber jeg. at Berlingske fremadrettet vil være i stand til at bringe flere artikler om emnet på et mere præcist og faktuelt korrekt grundlag, så læserne ikke misinformeres om gældende lovgivning på området.

Det ville i øvrigt klæde Berlingske at undskylde fejlene og dermed den underbyggende argumentation forsøgt misbrugt til at miskreditere Kim Madsen.

Claus Jansson
Social- og beskæftigelsespolitisk assistent, Alternativet


Oploadet tirsdag 23 oktober 2018 kl. 8:45 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: , ,

21. oktober 2018

Mette Tis er mere plat end Rasmus Paludan

Nye Borgerliges Mette Thiesen er en kendt politisk skikkelse, der vil have muslimerne ud af Danmark – så det er vel ikke helt urimeligt, at de viser deres vrede. Naturligvis er det ubehageligt, at de bliver truende, men tænk engang at hun frivilligt slæber sine børn rundt et sted, hvor muslimer flokkes – og bagefter klynker over den forusigelige reaktion.

På den vis ligner hun faktisk verdens værste folkefærd, palæstinenserne, der bruger deres børn som redskaber i et cirkus, der skal gøre dem selv til ofre.

Mener jeg ikke selv, at muslimerne bør sendes ud af Danmark eller forlade islam?

Jo, men det er hyklerisk at forlange at muslimerne ikke er sure på de kendte mennesker, der arbejder for at få dem smidt ud.

Fordelen ved Rasmus Paludans usmagelige stunts rundt omkring i de muslimske ghettoer er, at han ikke slæber sine børn med.

Citerer MT:

“Hey Mette Thiesen!”, lød det høje tilråb, hvorefter der blev spyttet, da jeg i dag gik forbi en gruppe indvandrerdrenge med mine to sønner i Hillerød!

På denne ubehagelige måde startede en stille og rolig efterårstur til den lokale park, hvor jeg skulle samle kastanjer og spille fodbold med mine to sønner.

Selvom spytklatten ikke ramte os, var gruppens opførsel så intimiderende, at min ene søn blev tydeligt utryg og knugede min hånd.”


Oploadet søndag 21 oktober 2018 kl. 9:39 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger med følgende tags: ,

19. oktober 2018

De guddommelige markedskræfter

Citerer “Folkets” Lennart Kiil:

“Man kan sige at markedskræfterne er summen af borgernes individuelle og frie valg som forbrugere. Markedskræfterne er altså os allesammen.

Den politiske magt er derimod den tvang som kommer ovenfra og bliver presset ned over befolkningen fra en lille, central politiske elites side.”

Det er altså forkert, Lennart.
Markedskræfterne er ikke en god gud, som den åndeligt dovne og uendeligt egoistiske (centrum-)højrefløj har valgt at tro. Og heller ikke “os allesammen”, men jo kun forbrugsevne og overblik og valgmuligheder som slet ikke er fordelt ret meget på alle, og dermed ikke er specielt folkelige – ja ofte slet ikke eksisterende i praksis.

Politik derimod er os allesammen. Og folkeligt i et større omfang end det hellige marked.

Afpolitisering er lige så dødsensfarligt for et samfund som dårlig eller overdreven politisering. At mange politikere er idioter betyder ikke, at politik per definition er forkert.

Den evindelige minimalstatstankegang er ikke idealisme, selvom den af højrefløjen sælges som sådan. Den er bare en form for opportunisme: Kan vi ikke få det samfund vi vil have via den politiske proces, forsøger vi at gøre politik som sådan illegitim. Ja, den er i sin essens det modsatte af folkelig, hvorfor Lennarts avis vist også har et temmelig misvisende navn.


Oploadet fredag 19 oktober 2018 kl. 10:10 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: , ,

16. oktober 2018

Udvanding af stemmeretten

Citerer min ven Gert Wiik:

Advarsel, stemmeretten bliver tiltagende ligegyldig:

Regeringen viser sin foragt for stemmeretten og demokratiet ved at udvide stemmeretten. Politikerne oplever måske en manglende legitimitet af deres virke. Legitimiteten øges ikke med forslag om umyndiges stemmeret. Bag forslaget ligger jo det skjulte budskab… stemmeretten er ligegyldig, den er uden betydning for hvordan samfundet fungerer. Næste skridt bliver mindreårige stemmeret. Jeg gætter på at den nedre grænse nås ved skolestart.
Eksempler på udvanding af demokratiet er fjernelsen af flere tusinde lokalpolitikere ved kommunalreformen der reducerede ca 280 kommuner til 99.
Hertil kommer politikernes privatisering og salg af kraftværker, post, jernbaner, affald, busdriften, spildevand, parkeringspladser, havne, boliger, lufthavne osv. Den politiske indflydelse afmonteres overalt. Den opleves ikke længere at være legitim og det verserende forslag hjælper desværre ikke.

En anden af mine venner foreslog engang stemmeret til undulater, og nogle vil mene, at det lå i kortene, da valgretten i 1915 blev udvidet til at omfatte kvinder.

De liberale jeg har mødt støtter generelt afpolitiseringen, og det er måske en af grundene til, at de ikke kan bruges til ret meget.


Oploadet tirsdag 16 oktober 2018 kl. 11:49 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger med følgende tags: , , ,

15. oktober 2018

MeToo-krigen

Jeg hører i min snegl, at det er årsdagen for starten af kvindernes MeToo-krig mod mænd.

I den anledning vil jeg nævne den sandhed, at rigtigt mange kvinder elsker at blive voldtaget – når bare det er den rigtige mand, der gør det – og de kan brokke sig over det bagefter.

Fortsat god aften!


Oploadet mandag 15 oktober 2018 kl. 20:01 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: ,

Feminisering af film

Jeg har længe, vist nok som den eneste, klaget over at Terminator 2 var en feminisering. Nu har det fattet det delvist – et sted på internettet:


Oploadet mandag 15 oktober 2018 kl. 16:34 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger med følgende tags:

Smidigere Dublin-indvandring

Gad vide, hvad det betyder i praksis?

Citerer DR.dk:

I GÅR KL. 23:15
Tyskland ønsker asylaftale med Danmark
Tyskland har sendt et udkast til en aftale med Danmark, der skal smidiggøre behandlingen af asylansøgere efter Dublin-forordningen, fortæller Annegret Korff, der er talsmand i det tyske indenrigsministerium, til Kristeligt Dagblad.
– Ønsket er en bilateral aftale mellem Danmark og Tyskland, så vi får en mere pragmatisk, flydende og effektiv udmøntning af Dublin-forordningen, udtaler hun.

Cititerer et Wikipedia-afsnit om Dublinforordningen:

Ifølge Dublinforordningen skal en asylansøger søge om asyl i det første EU-land, vedkommende ankommer til, og hvis han eller hun krydser grænsen til et andet EU-land efter at være registreret med fingeraftryk, vil vedkommende blive returneret til det første EU-land igen. Kritikere mener, at denne ordning vil lægge et forholdsvis stort pres på de lande, der udgør EUs ydergrænser, fordi disse som regel vil være de(t) første land(e), som asylansøgere ankommer til.


Oploadet mandag 15 oktober 2018 kl. 10:22 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Nyheder med følgende tags:

12. oktober 2018

De alderskasserede

DR – Du er for gammel: Virksomheder afskærer seniorer fra at se deres jobannoncer:

Hvis du tjekker jobannoncer på din Facebook-væg, så har du en fordel, hvis du er under 50 år. For en række virksomheder udelukker personer over de 50 fra at kunne se deres jobopslag på Facebook.

Det viser en kortlægning af jobannoncer på Facebook, som P1 Orientering har lavet her i efteråret. Her blev der fundet 12 eksempler på virksomheder, som har afskåret ældre Facebook-brugere fra at se konkrete jobannoncer.

Men denne målretning af jobannoncer til bestemte aldersgrupper kan være på kant med lovgivningen, vurderer eksperter.

– Ved at målrette annoncerne til bestemte aldersgrupper, så gør man netop det, som loven forsøger at forhindre, forklarer Christian Højer Schjøler, der er ekspert i arbejds- og ansættelsesret ved Syddansk Universitet.

Sådan har det været længe: Er du over en vis alder, kan du ryge og rejse. Og dem som er i midten synes bare det er fint. For det er midten som er med i samfundet. Det er dem som har de gode eller i det mindste rimelige jobs, og mange af dem er ovenikøbet frække nok til at kalde de kasserede mennesker for nassere, måske (ofte ubevidst) for at dække over den pinlige sandhed, at snart hvem som helst kan løse hvilken som helst normal opgave i vort efterhånden gennemautomatiserede samfund, hvorfor hele cirkusset primært er et spørgsmål om at erobre positioner.

Naturligvis er det ulovligt at spærre jobannoncer aldersmæssigt, og naturligvis vil ingen gøre noget, for alle lefler jo for midten.

På et eller andet tidspunkt må nogle af os udenfor den hellige midte slå os sammen og føre en modstandskamp mod midtens flabede superegoister. De har ærligt fortjent at blive ramt af en flodbølge af ulykker, så retfærdighed kan brede sig, og samfundet begynde at hænge sammen igen.

Død over middelklassen!


Oploadet fredag 12 oktober 2018 kl. 18:56 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: ,

6. september 2018

Debatten om gymnasiets putte-piger

Jeg kom for skade at blande mig i debatten om de unge ludere som sælger deres kroppe for at score status hos 3.G’ernes alfahanner.

Det skete på DRs Facebook-side, og naturligt nok har de allerede slettet 2 af mine kommentarer. Her følger den del af min under-tråd, som jeg har set:

Kim Poulsen Hvorfor er pigerne ikke opdraget til at sige nej til Sodoma og Gomorra?

 • Peter Christensen Hvorfor er drengene ikke opdraget til at opføre sig anstændigt?
 • Anders Bjerager Hvorfor lever vi i et samfund hvor det overhovedet kan komme på tale at arrangere den slags?
 • Kim Poulsen Peter Christensen : mænd er skabt til at mase sig på hos kvinder. Kvinder til at afvise mænd i store mængder. Man kan ikke møde op til den slags som kvinde – og så klage bagefter.
 • Kim Poulsen Anders Bjerager : ja, bortset pigernes hykleri, der er naturligt men også kan påtales, så er det kulturen, der er mit ærinde. Hvad H er det for nogle forældre?
 • Anders Bjerager Kim Poulsen De er jo ikke hyklere, dem der føler sig krænket, de er udsat for en syg kultur. Jeg kender piger, der er endt med at måtte droppe ud af gymnasiet efter at have prøvet at sig fra over for det her, fordi de efterfølgende er blevet udstødt socialt. De her forældre, de er enten fraværende eller understøtter de værdier, det her bygger på. Det er ikke tilfældigt at det er i Rungsted og sådan nogen steder, det er foregået.
 • Kim Poulsen Anders Bjerager Naturligvis er de hyklere, hvis de møder op til sådan en puttefest og så bagefter klager over at den dekadent annoncerede fest er – dekadent. Hvad er det, jeg ikke har forstået?
 • Anders Bjerager Kim Poulsen Du har ikke forstået det sociale pres der foregår. De kigger jo alle sammen på de piger som dem jeg kender der ender med, at blive presset ud og tænker at sådan vil de ikke ende.
 • Kim Poulsen Anders Bjerager – ja, det er en god undskyldning, der fritager de unge ludere for ansvaret. Men det handler vel om at disse piger vil være populære, koste hvad det vil. Og så kommer de bagefter og klynker, hvis tingene ikke lige gik efter deres hoveder.
  Måske burde de have en endefuld af deres far eller deres storebror – og så sættes i stuearrest hver aften i ½ år eller indtil de havde lært at styre deres luder-gen. (slettet af DR eller facebook)
 • Anders Bjerager Kim Poulsen Ja der kom den så frem “unge ludere”… Du har et alvorligt problem med dit kvindesyn (slettet af DR eller facebook)
 • Kim Poulsen Anders Bjerager : Nej, det er dig som er så kussetævet at du ikke længere kan bruge normale begreber. Ludere er kvinder, der sælger sex. Og så vidt jeg er orienteret, er det det som de gør, når de melder sig til den slags. Er det ikke? (slettet af DR eller facebook)
 • Kim Poulsen Men igen: det er unge piger, og jeg lægger det sekundære ansvar på forældrene, og det tertiære på samfundet. Samfundet er sygt, forældrene er uduelige.
  Rettelse: det primære er stadig pigernes. Når de melder sig til luder-tjeneste, så må de tage de naturlige konsekvenser.
 • Kim Poulsen Anders Bjerager : det er absurd at bortforklare at man sælger sin krop med at ellers bliver man udstødt af den klike, der kræver at man sælger sin krop. Det naturlige valg er at sige nej til invitationen hvis man synes det er forkert – og så tage den derfra. Det andet er perverst.
 • Ena Frederiksen Kim Poulsen hvilken verden lever du i
 • Kim Poulsen Ena Frederiksen : Jeg lever i en verden, hvor DR sletter 2 af mine kommentarer, muligvis fordi jeg tillader mig at kritisere det hellige køn. Men først og fremmest kritiserer jeg tidens elendige forældre samt den løgnagtige kræmmerkultur.
 • Joan Gerner Kristensen Anders Bjerager …fordi vi stadig har et samfund især Nordsjælland hvor det er kvindeundertrykkende og penge og materielle ting styrer…kvinder får ikke lov til at sige fra?..
 • Mette Jørgensen Kim Poulsen du er da forhåbentlig opmærksom på, at du victimblamer? Det er en syg verden, når mænd mener, at de kan victimblame krænkede kvinder. Hvis du ikke har forstået grundsubstanes i dette her, så er der noget seriøst galt med dig!
 • Kim Poulsen Mette Jørgensen Sludder. Jeg hævder jo ret klart at de tøser ikke er sagesløse stakkels ofre, og så kan ingen vel tro at jeg tror jeg bebrejder ofrene. Hvis der er nogen ofre her, er det efter min mening hankønnet samt sædeligheden i almindelighed, men først og fremmest er der en række forbrydere:
  De unge ludere, som hykler.
  Forældrene, som ikke opdrager deres børn.
  Samfundet, der er blevet dekadent. (slettet af DR eller facebook)

Opdatering: DRs praktikant, der formentlig selv er en ung luder og går i 2.G, har svaret – og slettet endnu en kommentar (seneste af ovenstående):

 • Kim Poulsen Her er så de kommentarer JEG nåede at se, inden de blev slettet af DR Nyheder (eller facebook):

  http://www.polemiken.net/?p=1117

 • DR Nyheder Hej Kim
  Ja, nogle af dine kommentarer er blevet slettet, da de overtræder vores retningslinjer for god opførsel på vores sociale medier. Vi tager ikke stilling til, hvad folk har af holdninger, men fjerner kommentarer, der er nedladende, chikanerende eller hadefulde. Du kan læse mere om vores retningslinjer her: http://dr.dk/l/3vf /Sophie, DR Nyheder
 • Mette Jørgensen Kim Poulsen Du er er et sørgeligt eksemplar af homo sapiens!
 • Kim Poulsen DR Nyheder : Det kan enhver jo komme og sige. Censur er jo en grim ting, ikke? Og jeg vil hævde, at det er meningscensur og magtmisbrug til at fremme bestemte synspunkter. Så synes du ikke du/I skylder mig en forklaring på, HVORDAN de overtræder retningslinjerne?
  Altså: Hvori består det nedladende, hadefulde eller chikanerende?
 • Kim Poulsen DR Nyheder : Og Sophie: Jeg synes faktisk jeg taler pænere til mine opponenter end de taler til mig, synes du egentlig ikke også det, når du nu har tænkt dig om?
 • Kim Poulsen DR Nyheder : Og Sophie: nu hvor du faktisk har været så grov at slette flere af mine indlæg samt angribe min moral, er det så ikke rimeligt at fortælle os, om du selv går i gymnasiet, har været puttepige eller har den slags veninder – med andre ord: er du part i sagen?

Opdatering :

 • Mette Andersen kuk-kuk
 • Holger Madsgaard Nielsen Kim Poulsen Hvad helvede er det for nogle forældre der opdrager selvhævdende og anmassende utålelige mænd?
 • Kim Poulsen Holger Madsgaard Nielsen : nu er det jo pigerne som spiller offerkortet, selvom de har den simple mulighed at blive væk. Det er mig bekendt ikke drengene som arrangerer en fest og klager over, at pigerne møder op for at smide tøjet.

Opdatering: En dame som kunne ligne “Sophie”s chef overtog samtalen, men inden jeg nåede at svare, havde hun blokeret mig. Så nu er jeg blokeret af DR-Nyheder.

Her er hendes kommentar, der sandsynligvis blev den sidste på min undertråd:

 • DR Nyheder Hej Kim. Du kalder pigerne for ludere, laver personangreb på andre brugere – det er ikke god adfærd i en almindelig sober debat. Vi vil se nærmere på sagen. Husk du altid kan klage til seernes redaktør. Mvh. Néte, DR.

Måske fandt hun ud af, at alle kunne se, at det var usande anklager. Faktisk er det mine opponenter, der laver personangreb på mig, og det kan enhver normalt begavet person let se. Tilbage står, at jeg kaldte puttefest-pigerne for ludere. DET er min forbrydelse i DR-pigernes øjne. Det hellige hunkøn må ikke omtales i kritiske vendinger, mens personangrebene på mig fik lov til at stå.

Opdatering 15,56:
jeg laver nok et indlæg med screenshots, hvor fokus er på DR Nyheders censur.


Oploadet torsdag 6 september 2018 kl. 11:01 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: , ,

25. juli 2018

Sommerrengøring


Oploadet onsdag 25 juli 2018 kl. 8:44 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: sjov med følgende tags:

© 2004-2019 by IL Kimpo & La Kimpolina
Entries (RSS) and Comments (RSS).