11. januar 2017

Infantile Femiland

Dyrkelsen af ungdommen – og dermed overfladiskhed, uvidenhed og splittelse, har naturligvis gode kår i dette idag så ødelagte land. DR har fundet en nyhed:

I 2014 arbejdede 47 procent af danskerne mellem 60 og 64 år, mens det i Norge var 64 procent og i Sverige 66 procent. En af årsagerne er med al sandsynlighed, at hverken Norge eller Sverige har en efterlønsordning.

Mon ikke snarere grunden er, at de 2 store naboer er lidt mere afsides, bondske og bagefter udviklingen – og altså afviklingen..


Oploadet onsdag 11 januar 2017 kl. 14:47 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Nyheder med følgende tags: ,

McAfee raser mod falske Putin-rygter

Nej, endnu ikke. Men han skal passe på, at han ikke snart får tildelt denne nedgørende inkvit, for hvor længe kan man ustraffet hjælpe Trump og Putin?

Efterretningstjenesternes ODNI-rapport, der sådan cirka siger, at Rusland via hacking hjalp Trumps valgkamp, har fået mindre troværdighed med nogle få velvalgte bemærkninger fra den sunde fornuft, her personificeret af manden bag McAfee Antivirus, Johh McAfee.

  1. If the CIA wanted to hack Russia the things you would not do is you would not include the English language in your software because that would then exclude everybody except english-speaking nations.
  2. You would certainly not use a keyboard that everybody knows that the CIA uses whatever keyboard they use. You would have them use a Chinese keyboard or something else.
  3. You would certainly remove the date and time stamp from the program so that you couldn’t tell what business hours of what [time] zone you were in when it was compiled.
  4. And that before, you would absolutely not have an IP address that points to you.

Rusland benægter. Trump RASER.


Oploadet onsdag 11 januar 2017 kl. 14:38 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Nyheder med følgende tags: , ,

De nye syndebukke

Islam og muslimer er blevet en evig kilde til utryghed i vesten, og eftersom den naturlige etniske fjende er solidt installeret på de indre linier, og man ikke rigtigt kan få konsensus om at gøre noget virksomt ved problemet, er der brug for overspringshandlinger og afledning i store doser. Venstrefløjen har Putin, højrefløjen bruger white trash.

20170111-erstatningstrusler-cut


Oploadet onsdag 11 januar 2017 kl. 14:16 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger med følgende tags: , ,

7. januar 2017

Venner og politik – eller politik og venner?

Hæderlige mennesker bruger deres venner til at bedømme politik – skiderikker bruger politik til at bedømme deres venner.


Oploadet lørdag 7 januar 2017 kl. 12:10 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger med følgende tags: , ,

6. januar 2017

Burde Cepos nedlægges?

Cepos lignede en god idé, dengang de røde styrede debatten om den økonomiske politik, men idag virker det efterhånden som om, Cepos har været en gang fordummende propaganda, som mest går globalkapitalismens ærinde. Mads Lundby Hansen har længe lydt som en platugle, og hans seneste gylp til Ritzau er et klart eksempel:

– Der er rigtig mange muligheder for at gennemføre arbejdsmarkedsreformer, der øger beskæftigelsen rigtig meget, mener han.

– Det er ikke noget småtteri. Der er et rigtig stort potentiale, mener Mads Lundby Hansen.

Han foreslår at stoppe for al tilgang til efterlønnen. Og så bør dagpengene sættes ned med ti procent.

Hans vurdering er, at arbejdsudbuddet vil kunne øges med 100.000 ved blandt andet at ændre efterløn, dagpenge, kontanthjælp og pensionsalder.

Andre økonomer er ganske uenige:

Men ifølge blandt andre økonomiprofessor Nina Smith er der ikke det helt store at komme efter blandt de 800.000 danskere, der er på offentlig forsørgelse.

– Hvis arbejdsudbuddet skal øges, så skal det hentes blandt de stærke på arbejdsmarkedet, siger hun til Politiken.

Andre økonomer peger over for Jyllands-Posten på, at det presserende behov for reformer, som regeringen tegner et billede af, ikke er noget, de genkender.

Den nuværende situation kan ikke sammenlignes med tiden før finanskrisen, hvor økonomien var overophedet, lyder det fra blandt andre fra tidligere overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Fælles for debatdeltagerne er tilsyneladende, at de benytter det orwellsk nysproglige udtryk “arbejdsudbuddet”. Er økonomer lige så snotdumme som journalister? Eller blot manipulerende?

Der er jo netop ikke tale om udbud af arbejde, men om udbud af arbejdsløse (arbejdskraft).

Det lyder selvfølgelig bedre, at sige, at man vil øge arbejdsudbuddet, end at sige, at man vil øge fattigdommen eller arbejdsløsheden, men der er jo tale om en decideret fælles manipulation med begreberne.

Mht. Mads Lundby, så lyder han efterhånden som et pensionsmodent orakel: For hvad er egentlig formålet med at øge arbejdskraftsudbuddet?

Lur mig, om ikke formålet er at få folk væk fra de offentlige kasser, men hvis DET er formålet, hvorfor foreslår han så ikke at smide polakkerne ud af landet??

Så ville der nemlig komme et ægte øget arbejdsudbud: altså mere arbejde til de arbejdsløse danskere.


Oploadet fredag 6 januar 2017 kl. 13:30 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: , , ,

Motivationsdebatten 101

(fra december – Citat fra motivations-debatten: )

“Hele denne debat er per definition bygget på en løgn. I selve definitionen står der jo, at det kun giver 700 ekstra jobs at genere de 33.000 mennesker voldsomt. Hvis nogen kan huske deres skolelærdom, er dette inde for traditionel måle-usikkerhed lig med NUL.”

Kommentar:
Tallene er konsensus-tal fra ministeriet. Hvad der eventuelt dukker op af ændringer i positiv eller negativ retning, er ikke pointen. Det afgørende er, at ministeriet selv har regnet sig frem til det ubetydeligt lille tal 700, hvilket betyder, at beslutningsgrundlaget ikke giver legitimitet til den motivering, centrum-højre (og middelklasse-sosserne) angiver. Med andre ord:

Beslutningstagerne LYVER.


Oploadet fredag 6 januar 2017 kl. 1:58 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger med følgende tags: , , ,

4. januar 2017

Ukraine girls really knock us out..

Handicappede Max må ikke beholde sin ukrainske kone i Danmark, fordi han engang sagde nej tak til førtidspension og dermed endte som handicappet på kontanthjælp. Han var optimistisk med hensyn til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men denne gode holdånd, som ellers burde glæde enhver, straffes nu hårdt af vor dårligt tænkte lovgivning. [Avisen.dk og Ekstra Bladet]

Det er forsørgelseskravet som kommer i vejen for den glade familiesammenføring. Det siger, at ansøger ikke må have modtaget kontanthjælp indenfor de seneste 3 år.

Men altså gerne invalidepension.

Den lader vi lige stå et øjeblik, for det giver vist ikke megen mening. En af grundene til, at invalide får mere, er, at det forventes at koste mere at være invalid end at være rask. Det er svært at se, at nogen skulle kunne forsørge en ekstra voksen person for de penge.

Hvis man altså anlægger den i disse tider så populære økonomiske synsvinkel, giver det ikke umiddelbart mening, at invalider skal have bedre lov til familiesammenføring end folk, der har været på kontanthjælp i løbet af de seneste 3 år. Ingen af dem kan forventes at forsørge et andet voksent menneske, og invalide må vel knapt forventes at tiltrække mere rentable ægtefæller end kontanthjælpsfolket.

Forsørgerkravet ligner således endnu et våben i krigen mod de udstødte. Og det er forresten også langt fra det første eksempel på, at det bedre kan betale sig for folk på kanten at lægge sig fladt ned og forsøge at blive kategoriset som syg – fremfor at forsøge at komme i nærheden af et “ordinært ustøttet arbejde”, som det forjættende kaldes. En syg er jo en af vore egne – og en almindelig arbejdsløs er bare selv ude om alt det, vi kaster i hovedet på ham.

Men selve ideen om at sortere på “danskeren”s økonomi er selvfølgelig forfejlet. Det er kulturen som betyder noget, og Ukraines er mig bekendt langt fra at være muslimsk.

Måske er forsørgerkravet i bund og grund født af middelklasse-feminismen: Man vil ikke have, at de danske tabermænd henter sig nogle mere taknemmelige koner end de nærmest grænseløst krævende og selvbevidste danske 12-tals-piger.


Oploadet onsdag 4 januar 2017 kl. 1:32 af ukendt forfatter — Direkte linkEn kommentar »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: , ,

2. januar 2017

Decentraliseringsdogmet

Citerer den forvoksede tøseblogger Pernille Vermund:

“Vesteuropas succes skyldes mange hundrede års decentralisering. I dag er EU på vej til at blive en centralistisk dødssejler. Danske politikere er ansvarlige for at sikre Danmarks frihed, velstand og folkestyre. Derfor er det tid til at gribe fat om nældens rod – og melde Danmark ud af EU.”

Facebook-politikeren er som de fleste andre liberalister glade for mindre fællesskab, og med hensyn til EU sidder den jo lige i skabet. Men første punktum er noget kategorisk sludder: Andelsbevægelsen var en succesrig centralisering. Nationalstaten. Hele foreningslivet. Ja, ethvert bindende samarbejde er jo en centralisering.

Alle der har levet ude i den virkelige verdens lokale beslutningsprocesser, ved at grumme og dumme ting sker, fordi beslutningerne kom for tæt på. Boligforeninger glemmer særdeles ofte rimelige hensyn til mindretallet.

Et af de største problemer med tidens liberale er, at de tror mennesket er godt. Deri ligner de den moderne venstrefløj, der som bekendt mener, at løven og lammet skal leve side om side under samme tag.

Den gamle venstrefløj var bygget på solid skepsis overfor de besiddende klasser. Der var interessefællesskaber, men mennesket var i udgangspunktet et fjendtligt – eller i det mindste egoistisk dyr.

Klassiske liberalister mener, at mennesket af sig selv hjælper hinanden, drevet af byttemekanismens guddommelighed. De moderne glemmer den oprindelige rationelle kynisme for at få regnskabet til at gå op: de svage, som ikke har noget at bytte med, skal nok klare sig alligevel, for det ligger i menneskets gode natur at hjælpe frivilligt.

Nye Borgerlige forsøger implicit at fremstå som nationalliberalisme, men det er upræcist, for det er kun islam, de er sure på. Mennesket er godt nok til at være frit og utøjlet, det er systemerne, den er gal med. Altså islam, EU og SKAT.
Hvor nationalt sindede typisk bruger nationernes forskellighed, ikke mindst sprogenes, som argumenter mod EU, vælger Vermund at bruge decentraliseringstanken i sig selv.

Nye Borgerlige er tilsyneladende helt almindelige moderne liberalister, som mener, at alverdens mennesker befriet for de onde systemer bliver gode – og derpå gnidningsfrit kan og bør blande sig med hinanden.


Oploadet mandag 2 januar 2017 kl. 13:13 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger med følgende tags:

1. januar 2017

Aaaah, tømmermands-tv

Årets første og på mange måder bedste dag hælder mod “igår”. Nytårskoncert, skihop fra Garmisch Partenkirchen, en laaaaangtrukken Sergio Leone-misforståelse og en dejlig bagatel af Woody Allen. Hvad skal man dog med den virkelige verden..


Oploadet søndag 1 januar 2017 kl. 23:39 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Hygge med følgende tags: , ,

31. december 2016

Farvel, du Satans år

Meget lort er sket de senere år, men 2016 blev måske det værste set herfra. Personlige venner døde, og kontanthjælpsnedskæringerne bragte underklassens fattigdom på et niveau, som ikke er set i nyere tid. Det satte vennerne på en prøve, de ikke bestod. De sagde ikke fra, men købte det lette budskab om underklassens dovenskab og skyld for egen ulykke. Personlige vidneudsagn, ikke kun mit, blev ignoreret for at de kunne fortsætte den lette lejr-tænkning.

Facebook var i forvejen blevet for tidskrævende, men besværet med at slette gamle dårlige venner, der hellere ville tro på Liberal Alliances og Cepos’ floskler end på mine ord og det man kunne sanse og tænke sig til, blev dråben. Farvel og tak til min gamle profil – ud med de forræderiske blå “venner”, der åbenbart aldrig var rigtige venner. Vi taler hovedparten af den blog-klike, der opstod i kølvandet på mit samarbejde med Uriaspostens Kim Møller – samt ganske mange islam-fikserede efterfølgere. Der er intet fællesskab længere – med eller uden islam; det har I tydeligt vist.

Til gengæld har jeg jo stadig min weblog 🙂


Oploadet lørdag 31 december 2016 kl. 14:39 af ukendt forfatter — Direkte link3 kommentarer »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Polemiken med følgende tags:

© 2004-2017 by IL Kimpo & La Kimpolina
Entries (RSS) and Comments (RSS).