Solidaritetserklæringen

(Denne erklæring danner baggrund for om jeg fortsat opfatter politisk debatterende tidligere venner som nuværende venner)

Jeg modsætter mig blå bloks vedtagelse af kontanthjælpsloft og 225 timers regel. Reglerne er en voldsom nedskæring af det hidtidige niveau – på cirka 10% for dem som kun rammes af 225 timers reglen – og op til halvdelen for dem som rammes af loftet.

En så voldsom nedskæring på folk, der i sagens natur er langtidsarbejdsløse og dermed altså temmelig permanent fanget i situationen, vil kaste flere af dem ud af boligen, og er et hidtil uset voldsomt spark nedad.

Flere af de mennesker, som rammes af loftet, vil være tvunget til at flytte meget langt væk fra deres by og netværk, hvilket sandsynligvis vil mindske chancen for at de nogensinde kommer i arbejde og i øvrigt spolere resterne af deres livskvalitet.

Eftersom det sker i en situation, hvor der ikke er umiddelbar økonomisk katastrofe for resten af samfundet (ikke umiddelbar udsigt til en væsentlig nedskæring i lønnen til de offentligt ansatte), og eftersom de færreste af de berørte regnes med at finde et arbejde, er det et unødvendigt angreb på nogle af de fattigste menneskers levevilkår.

Økonomer har for nyligt konstateret reallønsfremgang for lønmodtagerne, hvilket gør nedskæringerne særligt smagløse.

Nedskæringerne bliver solgt med de sædvanlige fraser om øget motivation (læs: arbejdsløses dovenskab), men der har før som nu og altid været en solid ulempe ved at være på en offentlig ydelse, der er betinget af en formue på under 10.000 kroner – uden at dette har tryllet arbejdsløsheden væk.

At skære så voldsomt ned på de arbejdsløse i en for landet ellers ikke-kritisk situation er et udtryk for en usolidarisk og amoralsk politik, der udgrænser mennesker så voldsomt fra normaliteten, at det ødelægger samfundets sammenhængskraft og skrinlægger ideen om et nationalt fællesskab.

Dette er simpelthen uacceptabelt, og folketinget bør ophæve disse ændringer snarest.

© 2004-2023 by IL Kimpo & La Kimpolina
Entries (RSS) and Comments (RSS).