26. maj 2018

Andel fremmede – et groft men beskedent estimat

Lad os kigge lidt på nogle kendte statitiske tal og prøve at få et cirkatal for den aktuelle andel af udlændinge i Danmark.

I 1973 får vi et stop for den arbejdskraftsindvandring, der var foregået især siden ca. 1967, men det er også første år i den fertilitetstabel, jeg lige kunne få fat i.

Befolkningetallet er per 2018: 5,781 millioner. Tallet var i 1973: 5,008 mill.

Hvis hver kvinde fødte de 2,1 børn, som giver en videreførsel af samme folketal, ville man umiddelbart sige, at der i perioden var 5.781.000 – 5.008.000 = 773.000 udlændinge i vort land.

Men man skal lige korrigere for øget levealder.

I 1973 var middellevetiden 73½ år, og i 2017 er den 81 år, en stigning på rundt regnet 10%.

“ved egen kraft” burde der altså være ca. 5,5 millioner indbyggere idag.

Så HVIS fertiliteten havde været det stabile 2,1 barn per kvinde, ville tallet være 270.000 udlændinge.

Men det er jo langt fra tilfældet. Fertiliteten har i perioden ligget væsentligt under de 2,1, og siden ankomsten af de mange fødedygtige udlændinge har det lave tal været højere end tallet for danske kvinder. Men antager vi naivt fertiliteten for at være ens for danskere og f.eks. muslimer, kan vi regne med at danske kvinder i perioden 1973-2017 har født et sted mellem 1,917 og 1,377 børn per kvinde. Tager vi gennemsnittet og regner med 1,65 over perioden og lineært (det overforsigtige skøn uden renters rente), giver det et fald på 18% igennem 44 år. 44 år er lige godt halvdelen af en levealder, så det er altså godt halvdelen af folketallet (med yderst forsigtige tilnærmelse) der er skåret ned med 18%. Dette modsvarer rigeligt stigningen i levealder, der jo skulle forklare stigningen i folketallet på 10%

Den lave fertilitet i årene 1973-2017 modvirker altså stigningen i levealder, således at vi stadig ikke kan forklare stigningen i folketallet fra 5 millioner til 5½ millioner. Vi står altså tilbage med en samlet uforklarlig stigning fra 5,008 mill. til 5,781 mill. , som altså skyldes en anden form for befolkningstilvækst end vor egen.

Med andre ord: der er med garanti allerede nu miiindst 800.000 udlændinge i Danmark.

Screenshots fra Statistik-banken følger..

Links til statistik-banken:

Folketal.

Middellevetid

Fertilitet


Oploadet lørdag 26 maj 2018 kl. 9:51 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger med følgende tags: ,

Leave a Reply

© 2004-2023 by IL Kimpo & La Kimpolina
Entries (RSS) and Comments (RSS).