23. oktober 2018

Alternativt modsvar til angrebet på Kim Madsen

Kim Madsen er formand for Jobcentrets Ofre, og alle, der mener at jobcentrene behandler de arbejdsløse dårligt, burde støtte ham og den bevægelse uanset politiske uenigheder i øvrigt.

Forleden torsdag var jobcentrenes ofre til debat hos Clement Kjærsgaard, og la Laura (Lindahl) opførte sig nedladende overfor denne mand, der var gammel nok til at være hendes far. I kølvandet på dette har der rejst sig noget debat, og Berlingske har naturligvis valgt side med den velstillede middelklasse mod underklassens repræsentant i et personangreb, hvor pennen/kniven/sværdet på orwellsk vis føres af en helt ung journalist.

Artiklen er en betalingsartikel, men modsvaret kan ses herunder – og snart i Berlingske, hvis Tom tør trykke..

Da der er nogle helt faktuelle fejl i artiklen, har jeg valgt at fremsende et MODSVAR til den ansvarshavende redaktør Tom Jensen. Kopi af MODSVAR er som følgende:

MODSVAR til artiklen ”Kim Madsen vil kun arbejde i et fleksjob, for så stiger hans offentlige ydelse med flere tusinde” af journalist Katrine Rosenbæk, bragt i Berlingske mandag den 22. oktober 2018.

Jeg har besluttet at skrive dette MODSVAR til ovennævnte artikel, idet der er bragt flere faktuelle fejl og subjektive konklusioner.

Helt grundlæggende handler det om, at borgere har retskrav på en sagsbehandling, som kan lede dem til den rette beskæftigelse efter en lovbefalet udredningsproces i Jobcenter regi.

I dette tilfælde handler det om borgeren Kim Madsens mulighed for at få afsluttet sin udredning, så han kan benytte sin restarbejdsevne på det danske arbejdsmarked.

I artiklen nævnes de grundlæggende lidelser (slidgigt i nakke, ryg, lænd og knæ) som har medført kroniske smerter, hvilket har ført til at Kim Madsens funktionsevne er varigt og væsentligt nedsat. Kim Madsens arbejdsevne er en del af denne permanent reducerede funktionsevne, som ved gentagne arbejdsprøvninger er udredt til nogle få timers ugentligt arbejde.

Kim Madsen modtager i dag kontanthjælp, mens han er under udredning. En ydelse som betegnes som en midlertidig ydelse, og som alligevel for mange danskere er en ydelse de modtager i løbet af deres årelange udredninger i Jobcenters sagsbehandlingsforløb.

Kim Madsen har haft 9. jobafklaringsforløb med udtømmende dokumentation af såvel arbejdsevne samt lægefaglige udredninger for hans varige og permanent nedsatte arbejdsevne.

Kim Madsen er ikke i målgruppen for kontanthjælp, da denne ydelse er tiltænkt ordinært raske ledige, hvor ordinær ledighed er den eneste udfordring. Som beskæftigelsesministeren ved flere lejligheder har præciseret: ”Syge skal ikke være på kontanthjælp”.

Kim Madsen er dermed heller ikke omfattet af 225 timers reglen, som ellers muliggør delvis beskæftigelse som modtager af kontanthjælp.

Fleksjob ordningen er målrettet udredte borgere med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne, hvilket gælder for borgere som Kim Madsen.

Kim Madsen er således ikke i målgruppen for modtagere af kontanthjælp, men i målgruppen for modtagere af fleksjobbevillinger. Rent faktisk har han et retskrav på at blive udredt og godkendt til en fleksjobbevilling, da der ingen muligheder er for progression i hans sygdomsforløb, eller udsigt er til at han kan genvinde en arbejdsevne til at oppebære en lønnet indtægt, som kan gøre ham selvforsørgende.

Det supplerende indtægtsgrundlag i form af flekslønstilskud udgør ikke som beskrevet kr. 18.260, idet der sker modregning for ihans lønindtægt. Det korrekte beløb kan findes ved at benytte lønberegneren på hjemmesiden for ”Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering” – i daglig tale STAR.

”Tilskuddet aftrappes med 30 pct. af lønnen på 1.950 kr. = 585 kr. Fleksløntilskuddet er beregnet til 18.260 – 585 kr. = 17.675 kr. Den samlede månedsindtægt inkl. pension og ATP udgør herefter 19.625 kr.”

Kim Madsen udsagn om, at han fastholdes på kontanthjælp alene ud fra kommunal økonomisk kassetænkning er et fuldtud validt argument, idet:

han er ikke i målgruppen for kontanthjælp
han har et retskrav på fleksjob
det er billigere for kommunen at fastholde ham på kontanthjælp

I al beskedenhed er Kim Madsens sag enten overbelyst eller resultat af et meget mangelfuldt og uanstændig udredningsforløb, da Jobcentret efter 9. arbejdsprøvninger fortsat fastholder, at der et et behov for yderligere udredning.

Ydermere har Kim Madsen udtrykkeligt tilkendegivet, at der er intet han hellere vil end at få lov til at arbejde, det hans skånebehov og arbejdsevne tillader. Han har et fleksjob på hånden, men må grundet manglende fleksjobbevilling ikke ansættesf.

Som afsluttende kommentar i dette MODSVAR føler jeg behov for også at korrigere journalistens misforståelse af formålsparagraffen for ”Jobcentres Ofre”. Det er ikke en gruppe af borgere på ”14.000 syge og arbejdsløse, der føler sig forfulgte af politkerne og de ansatte på jobcentre”

Det er en gruppe borgere, som bistår med videndeling, vejledning og rådgivning samt har aktiviteter, som tjener til formål at ændre på den nuværende sagsbehandling og beskæftigelseslovgivning (lov om aktiv beskæftigelsespolitik).

Med disse præciseringer håber jeg. at Berlingske fremadrettet vil være i stand til at bringe flere artikler om emnet på et mere præcist og faktuelt korrekt grundlag, så læserne ikke misinformeres om gældende lovgivning på området.

Det ville i øvrigt klæde Berlingske at undskylde fejlene og dermed den underbyggende argumentation forsøgt misbrugt til at miskreditere Kim Madsen.

Claus Jansson
Social- og beskæftigelsespolitisk assistent, Alternativet


Oploadet tirsdag 23 oktober 2018 kl. 8:45 af ukendt forfatter — Direkte linkSkriv! »
Gemt under følgende kategorier: Meninger, Nyheder med følgende tags: , ,

Leave a Reply

© 2004-2023 by IL Kimpo & La Kimpolina
Entries (RSS) and Comments (RSS).